CONTACT US

CONTACT US

 

HEAVENLY PATH USA

40-08 76th St

Elmhurst, NY 11373

Ph #: (1)347-527-8488 OR (1)618-303-1527

hplovismus@gmail.com 

 

 

 

HEAVENLY PATH NEPAL

Kendriya Karyalaya

Bhimsengola Marg, Purano Baneshwor

Kathmandu, Nepal

Ph #: 00977 (1) 4-115114

heavenlypathnepal2005@yahoo.com

 

 

HEAVENLY PATH HONGKONG

Ph #: 852-2882 6324/9602 8753

hphk2006@gmail.com

 

 

 

 

 

HEAVENLY PATH WORLD CONTACT OFFICE

Dharan-8, Bhrikuti Marg

Sunsari, Nepal

Ph #: 00977 (025) 522015

Fax: 00977-025-522015

Email: heavenlypath3world@yahoo.com

 

HEAVENLY PATH SINGAPORE

50 Vernon Park 

#04-04 Singapore 367819

Ph #: (65) 68585730/90353719

Ph #: (65) 62844805