(नेपाली अंश)

(नेपाली अंश)

 

माफ गर्नु होला अहिले यो पेज तयारी हुने क्रम मा छ l 

 

सेवंग्मी  smiley